ГРУПА "ЛЪВЧЕ"

Екип на групата:

г-жа Наташа Неновска

г-жа Паолина Дамянова

пом. възпитател : Валентина Цекова

 

Горди лъвчета

 

Горди лъвчета сме ние до едно.

Никога не оставяме другарче да е само.

Весело заедно играем и се учим,

Вярваме, че със знания и дисциплина ще сполучим.

В нашата група всички сме приятели добри,

Заедно сме и в малките бели дори.

Обичаме да танцуваме и да пеем,

Но имаме време и волно да лудеем.

В нашата група се спазват правилата.

Знаем и умеем да сме тихи във играта.

В първа група „Лъвче“ тихо се говори

И с учителките никога не се спори.

Учим се да се храним културно,

В игрите сме отбор и играем задружно,

Играчките знаем, че трябва да отстъпваме

И разумно във всяка ситуация да постъпваме.

Е, това е от нас и до скоро виждане!

Учим се да използваме „здравей“, „благодаря“ и „довиждане“.

Вълшебните думи вече почти ги знаем,

В ДГ „Роза“ весело се учим и играем.

 

Автор: г-жа Дамянова

 

 

ГАЛЕРИЯ: