Родители

На 23.04.2020 год от 14.30 до 18.30 ч. в двора на ДГ ще се извърши получаването на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" при спазване на необходимите мерки за безопастност.